Traduccions de Miguel Gea Milvaques

Categories


manual

Tipus Nom Traductor Data
RFR boot-new/boot-new.xml [diff] Miguel Gea Milvaques 2007-03-09 23:09:00
RFR ca/using-d-i/modules/apt-setup.xml [diff] Miguel Gea Milvaques 2008-05-18 13:38:32
RFR ca/using-d-i/modules/pkgsel.xml} [diff] Miguel Gea Milvaques 2008-05-18 13:38:32
ITT d-i/appendix/chroot-install.xml Miguel Gea Milvaques 2005-10-16 12:14:35
RFR d-i/appendix/gpl.xml [xml] Miguel Gea Milvaques 2007-01-21 13:38:23
RFR d-i/appendix/pppoe.xml [xml] Miguel Gea Milvaques 2007-03-09 22:11:04
RFR d-i/appendix/preseed.xml [xml] Miguel Gea Milvaques 2006-04-25 02:29:10
RFR d-i/appendix/random-bits.xml [xml] Miguel Gea Milvaques 2007-03-09 22:15:41
RFR d-i/boot-installer/alpha.xml [diff] Miguel Gea Milvaques 2007-01-20 19:36:29
RFR d-i/boot-installer/intro-firmware.xml [txt] Miguel Gea Milvaques 2006-04-25 14:27:47
ITT d-i/boot-installer/m68k.xml Miguel Gea Milvaques 2006-01-07 18:16:43
ITT d-i/boot-installer/mipsel.xml Miguel Gea Milvaques 2006-06-19 11:08:14
ITT d-i/boot-installer/sparc.xml Miguel Gea Milvaques 2006-01-07 17:45:57
RFR d-i/boot-installer/trouble.xml [diff] Miguel Gea Milvaques 2007-01-21 11:50:50
ITT d-i/en/install-methods/downloading-files.xml Miguel Gea Milvaques 2005-03-06 19:23:57
ITT d-i/hardware/hardware-supported.xml Miguel Gea Milvaques 2005-05-23 00:42:53
ITT d-i/hardware/installation-media.xml Miguel Gea Milvaques 2005-10-16 12:23:25
RFR d-i/hardware/supported/amd64.xml [xml] Miguel Gea Milvaques 2006-08-18 13:07:06
ITT d-i/hardware/supported/arm.xml Miguel Gea Milvaques 2006-01-07 13:29:33
ITT d-i/hardware/supported/mipsel.xml Miguel Gea Milvaques 2006-01-07 12:21:34
ITT d-i/hardware/supported/sparc.xml Miguel Gea Milvaques 2006-01-07 01:07:37
ITT d-i/howto/installation-howto.xml Miguel Gea Milvaques 2005-01-01 23:43:50
ITT d-i/install-methods/automatic-install.xml Miguel Gea Milvaques 2005-05-23 00:27:13
ITT d-i/install-methods/boot-drive-files.xml Miguel Gea Milvaques 2005-05-23 00:27:35
ITT d-i/install-methods/boot-usb-files.xml Miguel Gea Milvaques 2005-04-23 18:47:21
ITT d-i/install-methods/download/alpha.xml Miguel Gea Milvaques 2005-12-26 23:32:30
ITT d-i/install-methods/download/powerpc.xml Miguel Gea Milvaques 2005-12-26 23:33:10
ITT d-i/install-methods/floppy/powerpc.xml Miguel Gea Milvaques 2005-12-27 11:49:00
ITT d-i/install-methods/tftp/bootp.xml Miguel Gea Milvaques 2005-12-29 23:14:12
ITT d-i/install-methods/tftp/dhcp.xml Miguel Gea Milvaques 2005-12-30 01:47:49
ITT d-i/install-methods/tftp/rarp.xml Miguel Gea Milvaques 2005-12-30 01:23:46
ITT d-i/install-methods/usb-setup/i386.xml Miguel Gea Milvaques 2005-10-16 12:17:35
ITT d-i/install-methods/usb-setup/powerpc.xml Miguel Gea Milvaques 2005-12-27 11:48:27
ITT d-i/partitioning/partition/alpha.xml Miguel Gea Milvaques 2005-12-30 02:15:25
ITT d-i/partitioning/partition/powerpc.xml Miguel Gea Milvaques 2005-12-30 18:07:29
ITT d-i/partitioning/partition/sparc.xml Miguel Gea Milvaques 2005-12-30 12:36:43
RFR d-i/post-install/mail-setup.xml [xml] Miguel Gea Milvaques 2007-01-20 19:01:00
ITT d-i/preparing/backup.xml Miguel Gea Milvaques 2005-05-23 00:26:18
ITT d-i/preparing/bios-setup/i386.xml Miguel Gea Milvaques 2005-04-23 18:48:34
ITT d-i/preparing/bios-setup/m68k.xml Miguel Gea Milvaques 2006-01-07 00:20:52
ITT d-i/preparing/nondeb-part/alpha.xml Miguel Gea Milvaques 2005-12-31 12:25:24
ITT d-i/preparing/nondeb-part/sparc.xml Miguel Gea Milvaques 2006-01-05 12:54:41
RFR d-i/using-d-i/modules/apt-setup.xml [xml] Miguel Gea Milvaques 2006-04-17 20:09:26
RFR d-i/using-d-i/modules/clock-setup.xml [xml] Miguel Gea Milvaques 2006-04-17 20:10:11
ITT d-i/using-d-i/modules/mips/arcboot-installer.xml Miguel Gea Milvaques 2006-01-06 23:36:14
ITT d-i/using-d-i/modules/partman-crypto.xml Miguel Gea Milvaques 2006-07-22 23:41:05
ITT d-i/using-d-i/modules/pkgsel.xml Miguel Gea Milvaques 2006-06-19 11:08:14
ITT d-i/using-d-i/modules/sparc/silo-installer.xml Miguel Gea Milvaques 2006-01-07 00:47:02
RFR d-i/using-d-i/modules/user-setup.xml [xml] Miguel Gea Milvaques 2006-04-24 14:42:25
RFR install-methods/boot-usb-files.xml [diff] Miguel Gea Milvaques 2007-03-09 23:15:19
RFR install-methods/create-floppy.xml [diff] Miguel Gea Milvaques 2007-03-09 23:26:08
RFR install-methods/floppy/m68k.xml [diff] Miguel Gea Milvaques 2007-03-09 23:31:14
ITT using-d-i/modules/apt-setup.xml Miguel Gea Milvaques 2006-04-17 19:36:24
ITT using-d-i/modules/clock-setup.xml Miguel Gea Milvaques 2006-04-17 19:36:24
RFR using-d-i/modules/partman.xml [diff] Miguel Gea Milvaques 2007-03-09 23:34:21
ITT using-d-i/modules/user-setup.xml Miguel Gea Milvaques 2006-04-17 19:36:24
RFR welcome/what-is-debian.xml [diff] Miguel Gea Milvaques 2007-03-09 23:38:12
RFR welcome/what-is-linux.xml [diff] Miguel Gea Milvaques 2007-03-09 23:41:36
RFR {ca/using-d-i/modules/partman-crypto.xml [diff] Miguel Gea Milvaques 2008-05-18 13:38:32

po

Tipus Nom Traductor Data
ITT tar/po/ca.po Miguel Gea Milvaques 2005-03-03 16:50:41

po-debconf

Tipus Nom Traductor Data
ITT apt-build Miguel Gea Milvaques 2005-10-16 13:15:09
ITT apt-listchanges Miguel Gea Milvaques 2007-07-01 11:24:23
ITT apt-proxy Miguel Gea Milvaques 2005-10-16 13:23:26
BTS beep Miguel Gea Milvaques 2004-12-04 02:48:01
RFR2 bidentd [po] Miguel Gea Milvaques 2004-12-06 09:42:54
RFR2 boust [po] Miguel Gea Milvaques 2004-12-14 09:53:26
RFR2 bugzilla [po] Miguel Gea Milvaques 2004-11-24 10:38:05
RFR2 calamaris [po] Miguel Gea Milvaques 2004-11-18 22:07:09
RFR2 catalog [po] Miguel Gea Milvaques 2004-12-19 12:30:42
ITT cdd Miguel Gea Milvaques 2004-12-14 09:57:57
RFR2 cfengine2 [po] Miguel Gea Milvaques 2004-12-14 09:55:12
ITT chkrootkit Miguel Gea Milvaques 2006-03-13 20:15:11
RFR2 circuslinux [po] Miguel Gea Milvaques 2004-12-14 09:56:10
RFR2 colormake [po] Miguel Gea Milvaques 2004-11-14 00:21:24
RFR cvs [po] Miguel Gea Milvaques 2005-12-15 15:09:55
ITT dbconfig-common Miguel Gea Milvaques 2005-03-17 11:09:36
RFR grub2 [po] Miguel Gea Milvaques 2008-12-20 23:11:34
RFR laptop-debconf [po] Miguel Gea Milvaques 2007-07-05 11:46:30
ITT laptop-netconf Miguel Gea Milvaques 2007-07-01 11:24:23
ITT mldonkey Miguel Gea Milvaques 2007-07-01 11:24:23
ITT phpgroupware Miguel Gea Milvaques 2007-07-01 11:24:23
ITT quota Miguel Gea Milvaques 2007-07-01 11:24:23
ITT squid Miguel Gea Milvaques 2006-04-01 19:38:01
RFR udev [po] Miguel Gea Milvaques 2007-07-01 03:25:59
ITT vexim Miguel Gea Milvaques 2006-06-15 17:54:07