Historial de d-i/using-d-i/modules/sparc/silo-installer.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/using-d-i/modules/sparc/silo-installer.xml Miguel Gea Milvaques 2006-01-07 00:47:02
RFR d-i/using-d-i/modules/sparc/silo-installer.xml [xml] Miguel Gea Milvaques 2006-01-07 01:06:55
DONE d-i/using-d-i/modules/sparc/silo-installer.xml Guillem Jover 2007-02-14 19:43:06