Historial de d-i/appendix/chroot-install.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/appendix/chroot-install.xml Miguel Gea Milvaques 2005-10-16 12:14:35
RFR d-i/appendix/chroot-install.xml [xml] Miguel Gea Milvaques 2005-12-23 15:45:26
DONE d-i/appendix/chroot-install.xml Guillem Jover 2005-12-25 16:02:22