Historial de d-i/boot-installer/alpha.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/boot-installer/alpha.xml Pau Rul·lan Ferragut 2006-01-07 22:47:16
RFR d-i/boot-installer/alpha.xml [xml] Pau Rul·lan Ferragut 2006-01-08 17:05:03
RFR d-i/boot-installer/alpha.xml [diff] Miguel Gea Milvaques 2007-01-20 19:36:29
DONE d-i/boot-installer/alpha.xml Guillem Jover 2007-02-14 19:32:49