Historial de d-i/install-methods/usb-setup/i386.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/install-methods/usb-setup/i386.xml Miguel Gea Milvaques 2005-10-16 12:17:35
RFR d-i/install-methods/usb-setup/i386.xml [xml] Miguel Gea Milvaques 2005-10-20 12:08:50
DONE d-i/install-methods/usb-setup/i386.xml Guillem Jover 2005-12-19 00:27:07