Historial de d-i/install-methods/download/powerpc.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/install-methods/download/powerpc.xml Miguel Gea Milvaques 2005-12-26 23:33:10
RFR d-i/install-methods/download/powerpc.xml [xml] Miguel Gea Milvaques 2005-12-27 11:38:07
DONE d-i/install-methods/download/powerpc.xml Guillem Jover 2005-12-31 04:39:47