Historial de d-i/boot-installer/trouble.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/boot-installer/trouble.xml Joan Sanz 2005-12-30 11:42:25
RFR d-i/boot-installer/trouble.xml [xml] Joan Sanz 2005-12-30 14:12:15
RFR d-i/boot-installer/trouble.xml [diff] Miguel Gea Milvaques 2007-01-21 11:50:50
DONE d-i/boot-installer/trouble.xml Guillem Jover 2007-02-14 19:33:54