Historial de d-i/appendix/random-bits.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
RFR d-i/appendix/random-bits.xml [xml] Miguel Gea Milvaques 2007-03-09 22:15:41
DONE d-i/appendix/random-bits.xml Guillem Jover 2010-12-21 02:53:43