Historial de d-i/partitioning/partition/powerpc.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/partitioning/partition/powerpc.xml Miguel Gea Milvaques 2005-12-30 18:07:29
RFR d-i/partitioning/partition/powerpc.xml [xml] Miguel Gea Milvaques 2005-12-31 11:49:36
DONE d-i/partitioning/partition/powerpc.xml Guillem Jover 2007-02-14 19:36:39