Historial de d-i/preparing/nondeb-part/alpha.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/preparing/nondeb-part/alpha.xml Miguel Gea Milvaques 2005-12-31 12:25:24
RFR d-i/preparing/nondeb-part/alpha.xml [xml] Miguel Gea Milvaques 2006-01-05 12:47:44
DONE d-i/preparing/nondeb-part/alpha.xml Guillem Jover 2007-02-14 19:37:30