Historial de d-i/partitioning/partition/sparc.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/partitioning/partition/sparc.xml Miguel Gea Milvaques 2005-12-30 12:36:43
RFR d-i/partitioning/partition/sparc.xml [xml] Miguel Gea Milvaques 2005-12-30 18:05:32
DONE d-i/partitioning/partition/sparc.xml Guillem Jover 2007-02-14 19:36:44