Historial de d-i/install-methods/boot-drive-files.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/install-methods/boot-drive-files.xml Miguel Gea Milvaques 2005-05-23 00:27:35
RFR d-i/install-methods/boot-drive-files.xml [xml] Miguel Gea Milvaques 2005-10-16 12:06:57
DONE d-i/install-methods/boot-drive-files.xml Guillem Jover 2005-12-19 00:26:56