Historial de d-i/using-d-i/modules/partman-crypto.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/using-d-i/modules/partman-crypto.xml Miguel Gea Milvaques 2006-07-22 23:41:05
RFR d-i/using-d-i/modules/partman-crypto.xml [xml] Miguel Gea Milvaques 2006-07-23 12:59:50
DONE d-i/using-d-i/modules/partman-crypto.xml Guillem Jover 2007-02-14 19:42:36