Historial de d-i/install-methods/usb-setup/powerpc.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/install-methods/usb-setup/powerpc.xml Miguel Gea Milvaques 2005-12-27 11:48:27
RFR d-i/install-methods/usb-setup/powerpc.xml [xml] Miguel Gea Milvaques 2005-12-27 12:22:05
DONE d-i/install-methods/usb-setup/powerpc.xml Guillem Jover 2005-12-31 04:45:04