Historial de d-i/appendix/gpl.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/appendix/gpl.xml Juan Andres Gimeno Crespo 2005-12-21 20:00:45
RFR d-i/appendix/gpl.xml [xml] Juan Andres Gimeno Crespo 2005-12-30 18:45:43
RFR d-i/appendix/gpl.xml [xml] Miguel Gea Milvaques 2007-01-21 13:38:23
DONE d-i/appendix/gpl.xml Guillem Jover 2007-02-14 19:32:30