Historial de d-i/partitioning/partition/alpha.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/partitioning/partition/alpha.xml Miguel Gea Milvaques 2005-12-30 02:15:25
RFR d-i/partitioning/partition/alpha.xml [xml] Miguel Gea Milvaques 2005-12-30 12:35:39
RFR2 d-i/partitioning/partition/alpha.xml [xml] Miguel Gea Milvaques 2005-12-30 13:08:04
DONE d-i/partitioning/partition/alpha.xml Guillem Jover 2007-02-14 19:36:19