Historial de d-i/preparing/bios-setup/i386.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/preparing/bios-setup/i386.xml Miguel Gea Milvaques 2005-04-23 18:48:34
RFR d-i/preparing/bios-setup/i386.xml [xml] Miguel Gea Milvaques 2005-05-20 11:27:44
DONE d-i/preparing/bios-setup/i386.xml Guillem Jover 2005-05-21 18:30:13