Historial de d-i/appendix/preseed.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/appendix/preseed.xml Joan Sanz 2005-12-31 18:53:58
RFR d-i/appendix/preseed.xml [html] Joan Sanz 2006-01-02 20:08:53
RFR d-i/appendix/preseed.xml [xml] Joan Sanz 2006-01-02 20:18:17
RFR d-i/appendix/preseed.xml [xml] Joan Sanz 2006-01-03 17:28:43
RFR d-i/appendix/preseed.xml [xml] Miguel Gea Milvaques 2006-04-25 02:29:10
RFR2 d-i/appendix/preseed.xml [xml] Miguel Gea Milvaques 2006-04-25 02:35:03
DONE d-i/appendix/preseed.xml Guillem Jover 2007-02-14 19:32:43