Historial de using-d-i/modules/apt-setup.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT using-d-i/modules/apt-setup.xml Miguel Gea Milvaques 2006-04-17 19:36:24
RFR using-d-i/modules/apt-setup.xml [xml] Miguel Gea Milvaques 2006-04-17 22:08:23
DONE using-d-i/modules/apt-setup.xml Guillem Jover 2007-02-14 19:45:59