Historial de d-i/using-d-i/modules/user-setup.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
RFR d-i/using-d-i/modules/user-setup.xml [xml] Miguel Gea Milvaques 2006-04-24 14:42:25
DONE d-i/using-d-i/modules/user-setup.xml Guillem Jover 2007-02-14 19:43:14