Historial de d-i/using-d-i/modules/pkgsel.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/using-d-i/modules/pkgsel.xml Miguel Gea Milvaques 2006-06-19 11:08:14
RFR d-i/using-d-i/modules/pkgsel.xml [xml] Miguel Gea Milvaques 2006-07-07 11:47:49
RFR d-i/using-d-i/modules/pkgsel.xml [diff] Jordà Polo 2007-01-19 11:16:46
DONE d-i/using-d-i/modules/pkgsel.xml Guillem Jover 2007-02-14 19:42:53