Historial de using-d-i/modules/partman.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
RFR using-d-i/modules/partman.xml [diff] Miguel Gea Milvaques 2007-03-09 23:34:21
DONE using-d-i/modules/partman.xml Guillem Jover 2010-12-21 03:06:09