Historial de d-i/using-d-i/modules/apt-setup.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
RFR d-i/using-d-i/modules/apt-setup.xml [xml] Miguel Gea Milvaques 2006-04-17 20:09:26
RFR d-i/using-d-i/modules/apt-setup.xml [xml] Jordà Polo 2007-01-19 19:37:08
DONE d-i/using-d-i/modules/apt-setup.xml Guillem Jover 2007-02-14 19:41:49