Historial de d-i/preparing/nondeb-part/sparc.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/preparing/nondeb-part/sparc.xml Miguel Gea Milvaques 2006-01-05 12:54:41
RFR d-i/preparing/nondeb-part/sparc.xml [xml] Miguel Gea Milvaques 2006-01-06 23:35:42
DONE d-i/preparing/nondeb-part/sparc.xml Guillem Jover 2007-02-14 19:37:49