Historial de d-i/install-methods/download/alpha.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/install-methods/download/alpha.xml Miguel Gea Milvaques 2005-12-26 23:32:30
RFR d-i/install-methods/download/alpha.xml [xml] Miguel Gea Milvaques 2005-12-27 00:24:48
DONE d-i/install-methods/download/alpha.xml Guillem Jover 2005-12-31 04:36:53