Historial de d-i/post-install/mail-setup.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
RFR d-i/post-install/mail-setup.xml [xml] Miguel Gea Milvaques 2007-01-20 19:01:00
DONE d-i/post-install/mail-setup.xml Guillem Jover 2007-02-14 19:36:51