Historial de d-i/install-methods/boot-usb-files.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/install-methods/boot-usb-files.xml Miguel Gea Milvaques 2005-04-23 18:47:21
RFR d-i/install-methods/boot-usb-files.xml [xml] Miguel Gea Milvaques 2005-04-27 13:10:10
DONE d-i/install-methods/boot-usb-files.xml Guillem Jover 2005-05-21 18:34:13