Historial de d-i/boot-installer/sparc.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/boot-installer/sparc.xml Miguel Gea Milvaques 2006-01-07 17:45:57
RFR d-i/boot-installer/sparc.xml [xml] Miguel Gea Milvaques 2006-01-07 18:14:36
RFR d-i/boot-installer/sparc.xml [diff] Miguel Gea Milvaques 2007-01-20 19:52:08
DONE d-i/boot-installer/sparc.xml Guillem Jover 2007-02-14 19:33:31