Historial de postfix


po-debconf

Tipus Nom Traductor Data
ITT postfix Jordà Polo 2006-10-12 14:07:48
RFR postfix [po] Jordà Polo 2006-10-13 22:58:43
BTS postfix Jordà Polo 2006-10-15 16:30:04
BTS postfix Jordà Polo 2012-06-03 09:54:03
BTS postfix Innocent De Marchi 2017-01-07 18:27:02
DONE postfix Innocent De Marchi 1483810022