Historial de d-i/welcome/what-is-debian-hurd.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/welcome/what-is-debian-hurd.xml Joan Queralt 2004-08-25 15:46:16
RFR d-i/welcome/what-is-debian-hurd.xml [xml] Joan Queralt 2004-08-26 14:05:22
DONE d-i/welcome/what-is-debian-hurd.xml Guillem Jover 2004-12-08 08:44:38