Historial de d-i/welcome/getting-newest-inst.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/welcome/getting-newest-inst.xml Joan Queralt 2004-08-28 12:08:42
RFR d-i/welcome/getting-newest-inst.xml [xml] Joan Queralt 2004-08-28 15:20:34
DONE d-i/welcome/getting-newest-inst.xml Guillem Jover 2004-12-08 08:44:56