Historial de d-i/welcome/doc-organization.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/welcome/doc-organization.xml Joan Queralt 2004-08-25 15:48:02
RFR d-i/welcome/doc-organization.xml [xml] Joan Queralt 2004-08-28 12:04:18
DONE d-i/welcome/doc-organization.xml Guillem Jover 2004-12-08 08:45:11