Historial de d-i/using-d-i/modules/shell.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/using-d-i/modules/shell.xml Joan Sanz 2004-12-08 06:22:00
RFR d-i/using-d-i/modules/shell.xml [xml] Joan Sanz 2004-12-10 00:33:40
RFR2 d-i/using-d-i/modules/shell.xml [xml] Joan Sanz 2004-12-12 13:24:16
DONE d-i/using-d-i/modules/shell.xml Guillem Jover 2004-12-12 20:59:01
RFR d-i/using-d-i/modules/shell.xml [xml] Jordà Polo 2007-01-18 21:36:45
DONE d-i/using-d-i/modules/shell.xml Guillem Jover 2007-02-14 19:42:59