Historial de d-i/using-d-i/modules/prebaseconfig.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/using-d-i/modules/prebaseconfig.xml Joan Sanz 2004-12-08 06:23:45
RFR d-i/using-d-i/modules/prebaseconfig.xml [xml] Joan Sanz 2004-12-10 00:31:34
RFR2 d-i/using-d-i/modules/prebaseconfig.xml [xml] Joan Sanz 2004-12-12 13:25:20
DONE d-i/using-d-i/modules/prebaseconfig.xml Guillem Jover 2004-12-12 20:58:54