Historial de d-i/using-d-i/modules/partman-lvm.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
RFR d-i/using-d-i/modules/partman-lvm.xml [diff] Jordà Polo 2007-01-19 19:34:04
DONE d-i/using-d-i/modules/partman-lvm.xml Guillem Jover 2007-02-14 19:42:42