Historial de d-i/using-d-i/modules/network-console.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/using-d-i/modules/network-console.xml Jordà Polo 2005-12-28 22:16:28
RFR d-i/using-d-i/modules/network-console.xml [xml] Jordà Polo 2005-12-31 21:54:41
DONE d-i/using-d-i/modules/network-console.xml Guillem Jover 2007-02-14 19:42:31