Historial de d-i/using-d-i/modules/netcfg.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/using-d-i/modules/netcfg.xml Joan Queralt 2004-12-10 11:41:39
RFR d-i/using-d-i/modules/netcfg.xml [xml] Joan Queralt 2005-08-09 13:26:42
DONE d-i/using-d-i/modules/netcfg.xml Guillem Jover 2005-09-08 05:31:42