Historial de d-i/using-d-i/modules/mipsel/delo-installer.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/using-d-i/modules/mipsel/delo-installer.xml Miquel Oliete 2006-01-02 23:26:23
RFR d-i/using-d-i/modules/mipsel/delo-installer.xml [xml] Miquel Oliete 2006-01-03 00:01:19
DONE d-i/using-d-i/modules/mipsel/delo-installer.xml Guillem Jover 2007-02-14 19:42:25