Historial de d-i/using-d-i/modules/mdcfg.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/using-d-i/modules/mdcfg.xml Joan Queralt 2004-12-05 20:03:41
RFR d-i/using-d-i/modules/mdcfg.xml [xml] Joan Queralt 2004-12-09 21:15:14
DONE d-i/using-d-i/modules/mdcfg.xml Guillem Jover 2004-12-12 20:58:47