Historial de d-i/using-d-i/modules/lvmcfg.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/using-d-i/modules/lvmcfg.xml Aleix Badia i Bosch 2005-08-18 21:27:47
RFR d-i/using-d-i/modules/lvmcfg.xml [xml] Aleix Badia i Bosch 2005-08-18 21:33:36
DONE d-i/using-d-i/modules/lvmcfg.xml Guillem Jover 2005-09-08 05:31:34