Historial de d-i/using-d-i/modules/lowmem.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/using-d-i/modules/lowmem.xml Aleix Badia i Bosch 2004-11-26 16:18:23
RFR d-i/using-d-i/modules/lowmem.xml [xml] Aleix Badia i Bosch 2004-11-26 16:21:32
DONE d-i/using-d-i/modules/lowmem.xml Guillem Jover 2004-12-08 08:45:38
RFR d-i/using-d-i/modules/lowmem.xml [xml] Jordà Polo 2007-01-19 19:39:26
DONE d-i/using-d-i/modules/lowmem.xml Guillem Jover 2007-02-14 19:42:10