Historial de d-i/using-d-i/modules/iso-scan.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/using-d-i/modules/iso-scan.xml Joan Queralt 2004-11-14 20:07:13
RFR d-i/using-d-i/modules/iso-scan.xml [xml] Joan Queralt 2004-12-10 11:36:59
RFR2 d-i/using-d-i/modules/iso-scan.xml [xml] Joan Queralt 2004-12-11 15:39:47
DONE d-i/using-d-i/modules/iso-scan.xml Guillem Jover 2004-12-12 20:58:12