Historial de d-i/using-d-i/modules/i386/lilo-installer.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/using-d-i/modules/i386/lilo-installer.xml Aleix Badia i Bosch 2004-11-26 16:17:35
RFR d-i/using-d-i/modules/i386/lilo-installer.xml Aleix Badia i Bosch 2004-11-26 16:21:05
RFR d-i/using-d-i/modules/i386/lilo-installer.xml [xml] Aleix Badia i Bosch 2004-11-26 16:22:24
DONE d-i/using-d-i/modules/i386/lilo-installer.xml Guillem Jover 2004-12-08 08:46:19