Historial de d-i/using-d-i/modules/countrychooser.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/using-d-i/modules/countrychooser.xml Joan Queralt 2004-11-13 11:27:05
RFR d-i/using-d-i/modules/countrychooser.xml [xml] Joan Queralt 2004-11-13 13:13:18
DONE d-i/using-d-i/modules/countrychooser.xml Guillem Jover 2004-12-08 08:46:39