Historial de d-i/using-d-i/modules/base-installer.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/using-d-i/modules/base-installer.xml Joan Queralt 2004-11-02 00:55:15
RFR d-i/using-d-i/modules/base-installer.xml [xml] Joan Queralt 2004-11-12 11:14:46
RFR2 d-i/using-d-i/modules/base-installer.xml [xml] Joan Queralt 2004-11-30 10:54:30
DONE d-i/using-d-i/modules/base-installer.xml Guillem Jover 2004-12-08 08:47:02