Historial de d-i/using-d-i/components.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/using-d-i/components.xml Joan Queralt 2004-08-31 15:36:12
RFR d-i/using-d-i/components.xml [xml] Joan Queralt 2004-09-07 16:12:56
DONE d-i/using-d-i/components.xml Guillem Jover 2004-12-08 08:47:10