Historial de d-i/preface.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/preface.xml Aleix Badia i Bosch 2004-08-24 17:47:20
RFR d-i/preface.xml [xml] Aleix Badia i Bosch 2004-08-24 18:37:23
RFR d-i/preface.xml [xml] Aleix Badia i Bosch 2004-08-24 18:40:01
DONE d-i/preface.xml Guillem Jover 2004-12-08 08:47:20