Historial de d-i/post-install/shutdown.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/post-install/shutdown.xml Aleix Badia i Bosch 2005-08-18 21:27:59
RFR d-i/post-install/shutdown.xml [xml] Aleix Badia i Bosch 2005-08-18 21:34:03
DONE d-i/post-install/shutdown.xml Guillem Jover 2005-09-08 05:31:16