Historial de d-i/post-install/rescue.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/post-install/rescue.xml Aleix Badia i Bosch 2005-08-18 21:28:03
RFR d-i/post-install/rescue.xml [xml] Aleix Badia i Bosch 2005-08-18 21:34:29
DONE d-i/post-install/rescue.xml Guillem Jover 2005-09-08 05:31:06