Historial de d-i/post-install/reactivating-win.xml


manual

Tipus Nom Traductor Data
ITT d-i/post-install/reactivating-win.xml Jordà Polo 2005-05-25 21:19:05
RFR d-i/post-install/reactivating-win.xml [xml] Jordà Polo 2005-05-26 23:07:52
DONE d-i/post-install/reactivating-win.xml Guillem Jover 2005-05-27 02:57:41